mercoledì 19 settembre 2007

A lu bon sensu

A lu bon sensu

Cunsàti ‘ntàrmunu di prima classi

c’ha murùtu n’ommu i lussu.

N’ha lassatu ‘lu bon sensu’!..

U dduluri è troppu ‘ntensu.

L’ha mmazzatu lu ‘dirittu’

ccu ppiacìri i l’ommu stortu.

‘Nputennu fari tistamentu,

ni lassàu ‘nto malabbentu.

Purtannusi ‘a raggiuni e la pacienzia,

amu persu la musura e la cuscienzia.

Comu agnieddhi a mmenzu ’e lupi ni truvimmu

E comu triricinu a mmenzu a stuppa ni sintimmu..

S’ha gnilatu u munnu tuttu !

Comu signu di rannissimu rispiettu,

pi l’anticu omu di crianza,

‘nc’è ri cchiù i l’antica usanza.

Ramu ‘o miegghiu catalettu n’allustrata

E ‘nsèmmuli facimmuci a nuttata.

Scuràmu specchi, chiurèmu a’mposta;

lassàmu sulu a luci i quantu abbasta.

Cu tri parrìni la missa cantata;

prieddica lonca, netta e sintùta;

cannìli e sciùri ‘nta tutti i scalùni;

cu sintimentu i tocchi i campani.

Paràmu ‘ncònsulu riali’ a cumpimentu,

e ppi tri jorni purtàmu u luttu strittu.

Ma quannu semu a l’accumpagnamentu,

cu l’urfaneddi e a banna nn’anzittuttu…

r’o chianu de’ Canali s’ha passari;

e nu ggiummu, ppi favuri… a mia lassatilu purtari!

Nello benintende

- 2007 -